Book of ra – nepažintas pasaulis

Meilė bei atjauta reiškia pačią prasmingiausią laimę tad žmonių prigimtis tai brangina kur kas labiau už kažką kita. Book of ra reiškia kažką panašaus į tai.

Book of ra: didžiuliai poreikiai

Meilės poreikis slypi ne kur kitur, bet būtent žmogaus prigimtyje. Tai kyla iš to tarpusavio ryšio, kuriuo dalinasi žmonės su kitais žmonėmis. Kad ir kokie jie gabūs bei įgudę, palikti vieni negebėtų išgyventi.

Kad ir koks taptų stiprus bei nepriklausomas žmogus tuomet, kai išgyvenamas klestėjimo periodas, jis įtakojamas kitų žmonių paramos, tuomet, kai sergama, ar tuomet kai esama sveikam.

Book of ra leidžia pasijusti tokiu. Tuo labai lengva įsitikinti. Tarpusavio priklausomybė yra neginčijamas esminis gamtos dėsnis.  Net svarbiausios gyvybės formos bei daugybė mažų vabzdžių vadinami socialinėmis būtybėmis, kurie, neturi nei religijos, nei dar kažko, nepergyvena dėl sąveikų, pagrįstų įgimtu tarpusavio susiliejimo suvokimu.

Rūpestis kitais

Daug kas neginčijamai tarpusavy būna susiję bei subtiliame reiškinių lygmenyje. Planetoje, kur gyvenama, dauguma reiškinių, vandenynai, debesys, žemė bei augalai, atsiranda, nes tarpusavyje sąveikauja subtilios energijos formos. Be šios sąveikos jie būtų pasmerkti suirti arba išnykti.

Kadangi žmogaus egzistencija įtakojama kitų žmonių pagalbos bei paramos, meilės troškimas vadinamas mūsų egzistencijos pamatu. Tad žmonėms stinga tikros atsakomybės jausmo bei nuoširdaus rūpesčio kitų žmonių gerove. Book of ra simboliškai kalba apie rūpestį kitais.

Atskleidžiama prigimtis

Privaloma gilintis, kuo esame bei kur einama. Nesame tie mašinų padaryti daiktai. Tuo atveju, jei žmonės būtų tikai mechaniniai padarai , mašinos galėtų palengvintų mūsų kančias bei patenkintų poreikius.

Visgi žmonės nėra vien medžiaginės būtybės, ydinga tikėtis laimės, kai pasikliaujama vien tik išoriniu progresu. Reikia atrasti tai, ko mums reikia, tik tuomet, kuomet gebama suvokti savo kilmę bei prigimtį. Book of ra padeda atskleisti žmonių prigimtį.

Nesvarstant sudėtingiausio visatos kūrimo bei jos evoliucijos, galima bent jau sutarti, jog dažnas žmogus būna pradėtas tėvų. Itin dažnai žmonių pradėjimas lemiamas ne vien seksualinių potraukių, bet ir tėvų apsisprendimu susilaukti vaiko.

Toks sprendimas remiamas atsakomybe bei altruizmu, meiliu tėvų rūpesčiu rūpintis savo vaiku, tol kol jis galės jaustis savarankiškesniu. Book of ra reiškia tokią paslaptį. Galima dėl to ginčytis, bet galima ir nuolankiai sutikti. Protingi tai supras, o kvailam net neverta aiškinti.